تقلید کورکورانه

خلق را تقلیدشان بر باد داد

ای دو صد لعنت بر این تقلید باد

پیروی کورکورانه بدترین دشمن آدم است

 

بیشتر پوزش ها بخاطر این جمله بیمار گونه است

" این کار را انجام دادم , چون دیگران آن را انجام می دادند "

/ 1 نظر / 19 بازدید