حرص نخور ...

به کسانی که پشت سرتان حرف می زنند

بی اعتنا باشید

آن ها به همان جا تعلق دارند

دقیقا

" پشت سرتان "

 

 

/ 4 نظر / 21 بازدید
حجت

لینک شدین[گل][گل][گل][گل]

[گل]