نگاه هرزه ... مغز بیمار

نگــ ــ ــاه که هــ ــ ــرزه باشد

حجاب هم که داشته باشی

آنجور که می خواهد تو را تصور می کند

پس علاوه بر حجاب

فکـری بحال مغــ ـ ــزهای بیمــ ـ ــار کنیم

 

/ 172 نظر / 57 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محمد

سایه حق سلام عشق سعادت روح سلامت تن سرمستی بهار سکوت دعا سرور جاودانه این است هفت سین آریایی

محمد

هرروزتان نوروز، نوروزتان پیروز، پسوردتان مرموز، آپدیتتان هرروز، ماشینتان لکسوز، لکسوزتان کم سوز، ناهارتان قارپوز، سیگارتان بر پوز، غمهایتان ریفیوز

khodai

پروردگارا ، در این روزهای پایانی سال به خواب عزیزانمان آرامش ، به بیداریشان آسایش ، به زندگیشان عافیت به عشقشان ثبات ، به مهرشان وفا ، به عمرشان عزت به رزقشان برکت ، و به وجودشان صحت عطا بفرما ، آمین سال نو بر شما مبارک[گل][گل][قلب][قلب][قلب][ماچ][ماچ][بغل] دوستداااااااااااااااااااااااااااااارررررررررررررررررررررررررررررم[قلب]بووووووووووسسسسسسسسسسسسسسسسسسس[ماچ][بغل]

khodai

سلااااااااااااااام پروردگارا ، در این روزهای پایانی سال به خواب عزیزانمان آرامش ، به بیداریشان آسایش ، به زندگیشان عافیت به عشقشان ثبات ، به مهرشان وفا ، به عمرشان عزت به رزقشان برکت ، و به وجودشان صحت عطا بفرما ، آمین سال نو بر شما مبارک[گل][قلب][گل][ماچ]بوووووووسسسسسس

مرادعیسوند

سلام سال نو مبارک برای شما سالی سرشار از شادی و سلامتی آرزومندم[گل] آپم[لبخند]

تارا

احسنت!!! مانا باشی بانو

✘ α†ê£êн ✘

دروغـــ رو هــمــه مــیــگـــن امــا اونــجــاش بــه آدم فــشــار مـــیــاد کــه هــمــراه بــا شــنــیـــدن ِ دروغ خــر هـــم فـــرض بــشـــی

✘ α†ê£êн ✘

ایـــن روزهـــا هــــوا خیلـــی غبـــار آلــــود اســـت گـــرگ را از ســـگ نمــی تـــوان تشخیـــص داد ! هنگـــامـــی گـــرگ را می شنـــاسیـــم کـــه دریـــده شـــده ایــــم

✘ α†ê£êн ✘

تازگی ها از خواب که بیدار میشوم تازه کابوس هایم آغاز میشود

behdone

[تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید]